Onze school

Pauze en toezicht

’s Ochtends vanaf 8.15 kunnen de leerlingen op het plein komen. Voor schooltijd en tijdens de pauzes wordt toezicht gehouden door de teamleden. Bij het naar huis gaan wordt door teamleden op het plein toezicht gehouden, zodat het naar huis gaan rustig verloopt.