Onze school

Pauze en toezicht

’s Ochtends vanaf 8.15 kunnen de leerlingen op het plein komen. Voor schooltijd en tijdens de pauzes wordt toezicht gehouden door de teamleden. Bij het naar huis gaan wordt door teamleden op het plein toezicht gehouden, zodat het naar huis gaan rustig verloopt.

Tijdens de ochtendpauze en tussen de middag zijn de groepen gesplitst.  Dit betekent dat de leerlingen meer speelruimte hebben en dat de spelmogelijkheden van de leerlingen beter bij elkaar passen.