0516 - 512562Kampingerhof 2, 8431 AS Oosterwoldedekampingerhof@comprix.nl

In de schoolgids kunt u lezen waar De Kampingerhof voor staat en wat ouders van onze school mogen verwachten. De organisatie van het onderwijs, de leerlingenzorg, contacten met de ouders, leerplicht en organisatorische zaken zoals gymnastiektijden, activiteiten, vakantierooster zijn eveneens belangrijke zaken, die in deze gids aan bod komen.

Het is onmogelijk om alle informatie van onze school en het openbaar onderwijs in De Stellingwerven in deze schoolgids te vermelden. Mocht u in de gids verwijzingen tegenkomen, schroom dan niet die informatie op te vragen.U bent van harte welkom.

De schoolgids is hieronder te downloaden of in te zien.