Schooljaar 2019 - 2020

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Claudia Venema- oudergeleding voorzitter 
Simone Bellinga - oudergeleding lid
Afina Hoekstra - teamgeleding  secretaris
Femma Vink - teamgeleding notulist

De MR vergadert op de volgende data::   De vergaderingen vinden plaats in De Kampingerhof en starten om 19.00 uur.