0516 - 512562Kampingerhof 2, 8431 AS Oosterwoldedekampingerhof@comprix.nl

Schooljaar 2019 - 2020

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Claudia Venema- oudergeleding voorzitter
Simone Bellinga - oudergeleding lid
Afina Hoekstra - teamgeleding secretaris
Femma Vink - teamgeleding notulist

De MR vergadert op de volgende data: De vergaderingen vinden plaats in De Kampingerhof en starten om 19.00 uur.