Schooljaar 2017 - 2018

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Karin van Dijk - oudergeleding voorzitter 
Simone Bellinga - oudergeleding lid
Claudia Venema- oudergeleding lid
   
Afina Hoekstra - teamgeleding  secretaris
   
Ina Pruntel - teamgeleding notulist

De MR vergadert op de volgende data: 28 november 2017, 23 januari 2018, 6 maart 2018, 17 april 2018, 22 mei 2018 en 3 juli 2018.  De vergaderingen vinden plaats in De Kampingerhof en starten om 19.00 uur.