Schooljaar 2015-2016

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Sylvia Brom - oudergeleding voorzitter 
   
Karin van Dijk - oudergeleding lid
   
Afina Hoekstra - teamgeleding  secretaris
   
Ina Pruntel - teamgeleding notulist

De MR vergadert op de volgende data: dinsdag 6  oktober 2015, 1 december 2015, 16 februari 2016,         12 april 2016, 21 juni 2016. De vergaderingen vinden plaats in De Kampingerhof en starten om 19.00 uur.