Welkom op de website van De Kampingerhof, school voor speciaal basisonderwijs

SBO De Kampingerhof

SBO De Kampingerhof is een school voor speciaal basisonderwijs in Oosterwolde (Fr). Het onderwijs op de SBO de Kampingerhof is bedoeld voor kinderen van wie volgens een vastomlijnde procedure vaststaat dat zij zijn aangewezen op speciale pedagogische en didactische hulp. Het onderwijs op De Kampingerhof wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. De school moet voor deze kinderen een vertrouwde plek zijn. Een plek waar rust heerst, waarin je ontspannen en geconcentreerd kunt werken, leren en groeien.

 

 

Stappenplannen Goed Gezien en Prima aanpak tegen pesten

Dit schooljaar besteden we op een nieuwe manier aandacht aan omgaan met elkaar. Elke week wordt een stappenplan aangeboden van Goed Gezien. Dit stappenplan wordt gepresenteerd aan alle kinderen en teamleden in het speellokaal. Een aantal kinderen speelt een situatie uit die past bij het stappenplan. Daarna staat het stappenplan in de groepen en op het pein een week centraal. In de weken tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie wordt ook het anti-pestprogramma Prima behandeld in de groepen.  

 

Sinterklaas op bezoek!

Na een lange busreis is Sinterklaas aangekomen bij het busstation in Oosterwolde. De kinderen van de onderbouw stonden hem al op te wachten en hebben hem meegenomen naar De Kampingerhof. Daar werd hij door de rest van de kinderen vrolijk zingend binnengehaald. Meer foto's in het Fotoboek.

 

 

Sponsorloop

De kinderen hebben geboeid geluisterd naar de  presentatie van Lammert en Benjamin. De Cios-stagiaires gaan in januari naar Indonesie. Ze gaan aan het werk op het eiland Surabaya. Om geld in te zamelen voor de stichting Wees Kinderen Wees organiseren ze een sponsorloop. De Kampingerhof is op 10 december aan de beurt. 

 

Creatieve meiden

Deze meiden hebben een prachtig weefwerk gemaakt. Benodigdheden: een bankje, linten en creativiteit!