Onze school

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

  • Claudia Venema-voorzitter
  • Simone Bellinga

Personeelsgeleding:

  • Afina Hoekstra - secretaris
  • Femma Vink - notulist