Onze school

Leden medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

  • Karin van Dijk - voorzitter
  • Claudia Venema
  • Simone Bellinga

Personeelsgeleding:

  • Afina Hoekstra - secretaris
  • Ina Pruntel - notulist