0516 - 512562Kampingerhof 2, 8431 AS Oosterwoldedekampingerhof@comprix.nl

De leerlingen van de onderbouw hebben dagelijks een bewegingsmoment. Dit kan plaatsvinden in het speellokaal of op het plein. De andere leerlingen gaan twee keer in de week naar sporthal  ‘De Boekhorst’.

Gymtijden 2022-2023:

Maandag Groep 1, 2, 3
  Groep 4/5, 6 en 7/8
Woensdag Groep 8 en schakelklas
Vrijdag Alle groepen hebben deze dag een gymles door onze vakdocent Klaske Feenstra

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de dag dat er gym gegeven wordt, gymkleren bij zich heeft?