Onze school

Gymnastiekrooster

De leerlingen van de onderbouw hebben dagelijks een bewegingsmoment. Dit kan plaatsvinden in het speellokaal of op het plein. De andere leerlingen gaan twee keer in de week naar sporthal  ‘De Boekhorst’.

Gymtijden 2020-2021 :

Maandag   Groep 1, 2, 3 en 4
    Groep 5, 6 en 7
    Groep 8 en schakelklas
Vrijdag   Groep 1, 2, 3 en 4
    Groep 5, 6, en 7
    Groep 8 en schakelklas 

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op maandag en vrijdag gymkleren bij zich heeft?