Onze school

Gymnastiekrooster

De leerlingen van de onderbouw hebben dagelijks een bewegingsmoment. Dit kan plaatsvinden in het speellokaal of op het plein. De andere leerlingen gaan twee keer in de week naar sporthal  ‘De Boekhorst’.

Gymtijden 2017-2018 :

Maandag 13.00 - 13.45 uur Onderbouw en Middenbouw 
  13.45 - 14.30 uur Bovenbouw en Schakelklas
Vrijdag 13.00 - 13.45 uur  Middenbouw
  13.45 - 14.30 uur Bovenbouw en Schakelklas

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op maandag en vrijdag gymkleren bij zich heeft?