Onze school

Gymnastiekrooster

De leerlingen van de onderbouw hebben dagelijks een bewegingsmoment. Dit kan plaatsvinden in het speellokaal of op het plein. De andere leerlingen gaan twee keer in de week naar sporthal  ‘De Boekhorst’.

Gymtijden 2022-2023:

Maandag   Groep 1, 2, 3
    Groep 4/5, 6 en 7/8
Woensdag   Groep 8 en schakelklas
Vrijdag   Alle groepen hebben deze dag een gymles door onze vakdocent Klaske Feenstra
     
     

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de dag dat er gym gegeven wordt, gymkleren bij zich heeft?