0516 - 512562Kampingerhof 2, 8431 AS Oosterwoldedekampingerhof@comprix.nl

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €25,- . Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 3499.67.970 t.n.v. school voor speciaal onderwijs o.v.v. ouderbijdrage en naam van het kind.

De kosten van de schoolreizen :

  • Onderbouw/middenbouw 1,Middenbouw 2 en bovenbouw 1 : 30,-
  • Bovenbouw 2 en schakelklas : 70,-

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 3499.67.970 t.n.v. school voor speciaal onderwijs
o.v.v. schoolreis en naam van het kind. Er bestaat een mogelijkheid tot sparen. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging/mr of met de leerkracht van uw kind.